Загальні умови

Загальні умови використання веб-сайту go-bg.com

Наступні загальні умови регулюють взаємовідносини між https://go-bg.com/, надалі - "постачальник послуг", з одного боку, та користувачами Інтернет-сторінок та споживачами послуг, що надаються на веб-сайті go-bg.com, надалі - "споживачі", з іншого боку.

Будь ласка, перед використанням інформаційних та комерційних послуг, що надаються на сайті (надалі - "послуги"), прочитайте повністю опубліковані Загальні умови.

Даний документ містить інформацію про діяльність https://go-bg.com/ та загальні умови використання послуг, що надаються https://go-bg.com/, і які регулюють відносини між нами та кожним споживачем.

Прийняття Загальних умов є необхідною та обов'язковою умовою укладення договору між споживачем та постачальником послуг.

Приймаючи Загальні умови, споживач згоден на обробку його особистих даних на підставі договору, укладеного між ним і постачальником послуг.

Визначення

В цілях правильного розуміння цих загальних умов, наведені нижче терміни слід розуміти таким чином:

Сайт - https://go-bg.com та всі його підсторінки.

Споживач - кожна фізична особа, яка придбає товари або користується послугами, що не призначені для підприємницької або професійної діяльності, або кожна фізична особа, яка діє як сторона угоди згідно з цим законом поза межами своєї комерційної або професійної діяльності.

Загальні умови - ці загальні умови, які включають умови використання файлів "cookie", правила реєстрації та доставки, добровільне врегулювання спорів, зразки заяв про відмову від угоди або її заміни та будь-яку іншу значну правову інформацію, яка міститься на сайті.

Особисті дані - інформація про фізичну особу, яка розкриває її фізичну, психологічну, розумову, сімейну, економічну, культурну або громадську ідентичність.

Послуга - будь-яка матеріальна або інтелектуальна діяльність, що здійснюється незалежно і призначена для іншої особи та не є основним предметом передачі права власності на річ.

Договір про послугу - договір, що відрізняється від договору купівлі-продажу тим, що згідно з ним постачальник послуг надає або зобов'язується надати послугу споживачеві, а споживач оплачує або зобов'язується оплатити ціну за неї.

Процедура альтернативного врегулювання споживчих спорів - процедура позасудового вирішення споживчих спорів, що відповідає вимогам цього закону та здійснюється органом альтернативного вирішення споживчих спорів.

Надані послуги.

  1. На сайті споживачі мають можливість укласти договори про надання послуги та доставку, які пропонуються постачальником послуг.

Замовлення.

2. Споживачі використовують інтерфейс веб-сайту для укладання договорів з постачальником на надання пропонованих послуг.

2.1. Договір про послугу вважається укладеним з моменту підтвердження замовлення постачальником.

2.2. У разі неможливості надання даної послуги постачальник залишає за собою право відмовитись від замовлення.

2.3. Після вибору однієї або декількох послуг, що надаються на веб-сайті постачальника, споживач повинен додати їх до свого списку придбаних послуг.

2.4. Під час оформлення замовлення споживач отримує підтвердження по електронній пошті, що замовлення прийнято.

3. Постачальник послуг має право відмовитись укласти договір з некоректним споживачем.

3.1. Постачальник послуг має право вважати споживача некоректним у таких випадках:

Ціни.

4. Цінами на пропоновані послуги є ціни, зазначені на веб-сайті постачальника послуг на момент оформлення замовлення, за винятком випадків очевидної помилки.

4.2. Ціни на послуги включають ПДВ у випадках, коли передбачається його стягнення.

  1. Постачальник послуг залишає за собою право змінювати ціни на пропоновані на сайті послуги в будь-який час і без попереднього повідомлення, такі зміни не стосуватимуться вже оформлених замовлень.
  2. Постачальник послуг може надавати знижки на послуги, пропоновані на сайті, відповідно до болгарського законодавства та правил, визначених постачальником. Правила надання знижок діють лише в тих місцях, де зазначається про знижку. Знижки можуть надаватися у різних формах (наприклад, акційні, за лояльність, індивідуальні, в результаті випадкового вибору, на підставі участі у конкурсі або дослідженнях запитів клієнтів).

6.1. Різні види знижок не можуть накопичуватися при замовленні та покупці однієї й тієї ж послуги.

Оплата.

  1. Коли споживач відмовляється від придбаної послуги з правом повернення сплаченої суми з будь-якої причини, повернена сума зменшується на розмір отриманої знижки на послугу, тобто підлягає поверненню лише фактично сплачена сума.
  2. Споживач може сплатити вартість замовлених послуг, використовуючи один з вказаних на веб-сайті способів за своїм вибором. На сайті доступні такі способи оплати:

9. Якщо споживач обере спосіб оплати, який передбачає участь третьої сторони, наприклад, постачальника платіжних послуг, споживач може потрапити під дію правил і умов та/або податкових зборів цієї третьої сторони.

10. Постачальник послуг не несе відповідальності, якщо обраний спосіб оплати, що залучає третю сторону, наприклад, постачальника платіжних послуг, не здійснюється готівкою або не функціонує з інших причин, це не може бути зараховано на рахунок постачальника послуг.

Відмова від договору та заміна.

11. Споживач має право відмовитись від договору без вказівки причини, без зобов'язання щодо виплати компенсації або неустойки протягом 14-денного терміну з дати укладення споживачем договору про послугу.

12. Для реалізації цього права споживач повинен зрозуміло повідомити постачальника послуг про своє рішення відмовитись від договору, вказавши продукти/послуги, які він бажає повернути. При цьому він повинен надати не лише всі дані щодо оформленого замовлення та способу його доставки, але й склад його вмісту і вартість, дані особи, яка оформила замовлення і ін.

13. Постачальник послуг публікує на сайті стандартний зразок претензії для реалізації споживачем свого права на відмову від договору.

14. Для реалізації права постачальника на відмову, постачальник послуг повинен надати йому можливість на вибір заповнити та надіслати по електронній пошті через Інтернет заповнений стандартний зразок претензії або конкретне звернення про відмову, оформлене у вільній формі. У цих випадках постачальник послуг негайно надсилає споживачу на його електронний носій підтвердження про отримання заяви про відмову.

15. Якщо у зв'язку з виконанням договору постачальник послуг уже поніс витрати, а споживач відмовляється від договору, то постачальник послуг має право утримати з повернутих коштів відповідну суму за понесені витрати або вимагати їх оплати окремо.

16. Споживач не має права відмовитись від договору в разі, якщо предметом договору є:

17. Постачальник послуг повертає споживачу оплачену ним суму.

17.1. У разі, якщо споживач здійснив оплату договору банківською карткою, а потім скористався своїм правом і відмовився від договору, повернення оплаченої суми здійснюється шляхом проведення зворотної операції на картку, з якої здійснено оплату, протягом 7 робочих днів.

Претензії.

18. Споживач має право подати претензію у разі будь-якого невідповідності наданої послуги договору/замовленню.

19. Споживач має право заявити претензію на послугу незалежно від того, чи надаються виробником або постачальником послуг гарантійні зобов'язання на неї.

19.1. Претензію щодо послуги можна подати не пізніше 14 днів з моменту виявлення невідповідності якості наданої послуги договірній угоді.

20. Претензію можна подати усно за вказаним постачальником послуг телефоном або письмово на вказану електронну адресу або поштою на адресу компанії. Постачальник послуг розміщує на сайті стандартний зразок претензії.

21. При подачі претензії споживач вказує предмет спору, спосіб, який він віддає перевагу для задоволення претензії, відповідно, суму, на яку він претендує, адресу, телефон та електронну адресу для контакту.

22. При подачі претензії споживач обов'язково повинен додати до неї документи, що підтверджують суть претензії, а саме:

23. Подання претензії не означає, що споживач втрачає своє право на звернення з позовом до суду.

24. Постачальник послуг зобов'язаний вести реєстр поданих претензій. Споживачу відправляється документ на в указану ним електронну адресу, в якому зазначається номер, під яким зареєстрована претензія, і вид послуги, якість якої оспорюється.

25. Після того, як постачальник послуг задовольнить претензію споживача, він складає про це акт у двох примірниках, причому один примірник обов'язково передається споживачу.

Інтелектуальна власність.

26. Права на інтелектуальну власність усіх матеріалів і ресурсів, розміщених на веб-сайті постачальника послуг (включаючи всі наявні бази даних), є об'єктом захисту згідно з Законом про авторське право і суміжні права і належать постачальнику послуг або відповідній особі, яка передала постачальнику послуг право використання, і не можуть бути використані з порушенням чинного законодавства.

27. У разі копіювання або відтворення інформації в обсязі, більшому, ніж дозволено законом, так само як і в усіх інших випадках порушення прав на інтелектуальну власність ресурсів постачальника послуг, останній має право вимагати компенсації за завдану пряму і непряму шкоду в повному обсязі.

28. За винятком випадків, коли це спеціально передбачено, споживач не може відтворювати, змінювати, видаляти, публікувати, поширювати та розголошувати будь-яким іншим способом інформацію, зібрану і опубліковану на веб-сайті постачальника послуг.

29. Постачальник послуг зобов'язаний дбати про забезпечення споживача можливостями для нормального доступу до надання послуг.

30. Постачальник послуг залишає за собою право призупиняти доступ до наданих послуг. Постачальник послуг має право, але не зобов'язаний, за своїм розсудом видаляти інформаційні дані та матеріали, що публікуються на сайті.

Припинення та розірвання договору.

31. Постачальник послуг має право за своїм розсудом без попереднього повідомлення односторонньо припинити дію договору у разі встановлення, що надані ним послуги використовуються з порушенням цих Загальних умов, законодавства Республіки Болгарія та загальновизнаних моральних норм.

32. Крім випадків, передбачених цими Загальними умовами, договір між сторонами втрачає свою силу у разі призупинення постачальником послуг своєї діяльності або припинення підтримки його веб-сайту.

33. Крім зазначених вище випадків, кожна зі сторін може розірвати чинний договір, надіславши за 1 тиждень до його припинення повідомлення іншій стороні про невиконання нею своїх зобов'язань згідно з договором.

34. Договір вважається укладеним в письмовій формі при відправленні повідомлення на електронну пошту (e-mail), при натисканні віртуальної кнопки на сторінці веб-сайту з відповідним змістом, коли споживач щось заповнює або вибирає, при заповненні поля (чек-боксу) на веб-сайті та за допомогою інших можливостей сайту, які дають технічну можливість висловити споживачеві свою волю.

Виключна умова (Клауза захисту).

35. Сторони заявляють, що у разі недійсності якоїсь з положень цих Загальних Умов це не призведе до визнання недійсним всього договору або інших його частин. Недійсне положення буде замінене відповідно до чинного законодавства або встановленої практики.

Зміна загальних умов.

36. Постачальник послуг зобов'язаний повідомити споживача про будь-яку зміну цих Загальних умов у строк до 7 днів після настання подібних обставин через вказану споживачем електронну пошту (адресу електронної пошти).

37. Якщо споживач не погоджується з змінами Загальних умов, він має право відмовитися від договору без зазначення причини і не повинен сплачувати постачальнику послуг будь-яку компенсацію або неустойку. Для здійснення цього права споживачу достатньо повідомити постачальника послуг про відмову від договору протягом одного місяця після отримання повідомлення про зміну Загальних умов.

38. У разі якщо споживач не здійснює своє право на відмову від договору згідно з правилами, встановленими цими Загальними умовами, вважається, що зміна прийнята споживачем без заперечень.

Застосовне право.

39. До всіх питань, що не врегульовані цими Загальними умовами, застосовуються норми чинного законодавства.

Залиште сумніви
Сайт GO-BG.com використовує файли cookie та інші технології для вашої зручності користування сайтом, аналізу використання наших товарів і послуг та підвищення якості рекомендацій. Детальніше